Ogłoszenia

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „GROCHÓW”  w Warszawie, ul. Kobielska 1, zaprasza firmy do składania ofert na „Remont instalacji centralnego ogrzewania” w budynku Grochowska 200 i Grochowska 202.

Pożądany termin  rozpoczęcia realizacji zamówienia: druga połowa lipca 2019r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kobielskiej 1, pok. 14

do dnia 28.06.2019r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019r. w siedzibie Spółdzielni.

Na oferencie ciąży obowiązek wykupienia specyfikacji warunków zamówienia  oraz wpłacenie wadium w kwocie 50.000,00 zł.

WSM „Grochów” zastrzega sobie możliwość unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

++++++++++++++++++++++++

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROCHÓW”

POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
– PRZY UL. KOBIELSKIEJ 15 O POW. 24,28m2 – PARTER BUDYNKU MIESZKALNEGO, WĘZEŁ SANITARNY, INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INST. ELEKTRYCZNA.
Oferty wynajmu z proponowaną stawką najmu (netto) oraz przewidywanym profilem działalności można składać w biurze Spółdzielni do dnia 25.03.2020r. przy ul. Kobielskiej 1 pok. nr 14.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 612-54-00 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 8.