Siedziba spółdzielni:
ul. Kobielska 1, 04-359 Warszawa, tel: 22 673 08 01
e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl
REGON 016072062, NIP 113-21-65-520, KRS 0000143268
Rachunek bankowy: 25 1540 1102 2001 5706 1870 0001