Władze spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni

1. Gąsecki Dariusz
2. Jaskułowski Wojciech
3. Krajewski Jerzy
4. Kołacz Klaudia
5. Konarzewski Zbigniew
6. Maliszewski Jarosław
7. Pacocha Dorota
8. Pawińska Maria
9. Piwowarski Waldemar s. Leszka
10. Pustkowska Irena
11. Szymaniak Bożena

Prezydium Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Konarzewski
Zastępca Przewodniczącego – Bożena Szymaniak
Sekretarz – Jerzy Krajewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN – Dariusz Gąsecki
Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej RN – Irena Pustkowska

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Waldemar Piwowarski
Zastępca Prezesa Zarządu – Sławomir Kalinowski
Członek Zarządu, Główny Księgowy – Barbara Piwowar

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w czwartki, w godzinach 16 – 18, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 14. Prosimy o wcześniejsze umawianie terminu wizyty w sekretariacie tel. (22) 673 08 01 lub mailowo: sekretariat@wsmgrochow.pl