Dokumenty

Walne Zgromadzenie 2023

I  Porządek obrad WZ 2023
II  Projekty uchwał
III Sprawozdanie zarządu za rok 2022
IV  Sprawozdanie RN 2022
V  Sprawozdanie finansowe 2022
VI  Informacja dodatkowa bilans 2022 + załączniki
VII  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Walne Zgromadzenie 2022

I  Porządek obrad WZ 2022
II  Projekty uchwał
III  List polustracyjny
IV  Sprawozdanie RN 2021
V  Sprawozdanie finansowe 2021
VI  Informacja dodatkowa bilans 2021 + załączniki
VII  Sprawozdanie zarządu za rok 2021
VIII  Audyt

Walne Zgromadzenie 2020 r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
AUDYT
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2020
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA 2020
SPRAWOZDANIE RN ZA 2020

Walne Zgromadzenie 2019 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2019
ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI
AUDYT
SPRAWOZDANIE RN ZA 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2019
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2019
PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2018
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 2018
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2018 – RZiS
SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2018
BIULETYN INFORMACYJNY NASZ GROCHÓW
PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie 2018 r

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2018
PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2018
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2017 – RZiS
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2017
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017
ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI DODATKOWEJ
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
LIST POLUSTRACYJNY

Walne Zgromadzenie 2016 r

Projekty uchwał 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r
Załączniki do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni – Bilans i RZiS 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2015
Załączniki do informacji dodatkowej sprawozdania
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego

Walne Zgromadzenie 2015 r

Projekty uchwał 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r
Załączniki do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni – Bilans 2014
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni – Rachunek Zysków i Strat 2014
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2014
Załączniki do informacji dodatkowej sprawozdania
List polustracyjny
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia WSM Grochów

Walne Zgromadzenie 2014 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r
Załączniki do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni – Bilans 2013
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni – Rachunek Zysków i Strat 2013
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2013
Załączniki do informacji dodatkowej sprawozdania
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013
Porządek Walnego Zgromadzenia 2014
Projekty uchwał 2014
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013

Formularze do pobrania

Wniosek_o_wyodrębnienie własności lokalu
Formularz – dane niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu
Deklaracja przystąpienia do spółdzielni dla osób fizycznych

Statut

Statut WSM Grochów

Regulaminy

Regulamin funduszu remontowego WSM Grochów
Regulamin porządku domowego WSM Grochów
Regulamin Rady Nadzorczej WSM Grochów
Regulamin Komisji Rewizyjnej WSM Grochów
Regulamin Przetargów WSM Grochów
Regulamin Funduszu Zasobowego WSM Grochów
Regulamin funduszu udziałowego WSM Grochów
Regulamin funduszu wkładów mieszkaniowych WSM Grochów
Regulamin funduszu wkładów budowlanych WSM Grochów
Regulamin przyjmowania w poczet członków WSM Grochów
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi WSM Grochów
Regulamin Zarządu WSM Grochów
Regulamin komisji eksploatacyjnej WSM Grochów