Dokumenty

Walne Zgromadzenie 2023

I  Porządek obrad WZ 2023
II  Projekty uchwał
III Sprawozdanie zarządu za rok 2022
IV  Sprawozdanie RN 2022
V  Sprawozdanie finansowe 2022
VI  Informacja dodatkowa bilans 2022 + załączniki
VII  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Walne Zgromadzenie 2022

I  Porządek obrad WZ 2022
II  Projekty uchwał
III  List polustracyjny
IV  Sprawozdanie RN 2021
V  Sprawozdanie finansowe 2021
VI  Informacja dodatkowa bilans 2021 + załączniki
VII  Sprawozdanie zarządu za rok 2021
VIII  Audyt

Walne Zgromadzenie 2020 r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
AUDYT
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 – BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2020
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA 2020
SPRAWOZDANIE RN ZA 2020

Formularze do pobrania

Wniosek_o_wyodrębnienie własności lokalu
Formularz – dane niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu
Deklaracja przystąpienia do spółdzielni dla osób fizycznych

Statut

Statut WSM Grochów

Regulaminy

Regulamin funduszu remontowego WSM Grochów
Regulamin porządku domowego WSM Grochów
Regulamin Rady Nadzorczej WSM Grochów
Regulamin Komisji Rewizyjnej WSM Grochów
Regulamin Przetargów WSM Grochów
Regulamin Funduszu Zasobowego WSM Grochów
Regulamin funduszu udziałowego WSM Grochów
Regulamin funduszu wkładów mieszkaniowych WSM Grochów
Regulamin funduszu wkładów budowlanych WSM Grochów
Regulamin przyjmowania w poczet członków WSM Grochów
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi WSM Grochów
Regulamin Zarządu WSM Grochów
Regulamin komisji eksploatacyjnej WSM Grochów
Regulamin rozliczania ciepła 2024