O nas

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grochów”

Atrakcyjna lokalizacja w stolicy, dobra komunikacja, zadbane tereny zielone, nowoczesność przeplatająca się z tradycją – tak na hasło: WSM „Grochów” odpowiadają zainteresowanym pracownicy warszawskich agencji nieruchomości.

 Spółdzielnia powstała w 1999 roku. WSM „Grochów” jest gospodarzem 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Spółdzielnia zarządza terenami o łącznej powierzchni ok. 65 tys. m kw.

 Kompleksowa realizacja rożnego rodzaju działań oszczędnościowych umożliwiła nam uzyskanie zamierzonych efektów energetycznych na podstawie, których Spółdzielnia otrzymała  tzw. Białe Certyfikaty przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki. Kontynuujemy realizację programu kompleksowej wymiany i modernizacji  instalacji centralnego ogrzewania  w zasobach WSM „Grochów”. Program ten jest współfinansowany z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej a dokładniej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Są to bardzo kosztowne prace. Dlatego też zostały rozłożone na etapy. Obecna trudna sytuacja gospodarcza nie ułatwia realizacji tych ambitnych zamierzeń.

W zasobach Spółdzielni jest dużo terenów zielonych regularnie poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym.

Wszystkie budynki znajdujące się w zasobach WSM „Grochów” są objęte monitoringiem, co wpływa na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie należy być spokojnym o to, że ktoś nieuprawniony mógłby mieć dostęp do zarejestrowanego obrazu, który po regulaminowo określonym terminie jest automatycznie kasowany.

 WSM „Grochów” od wielu lat prowadzi specjalistyczną działalność usługową w zakresie zarządzania i administrowania budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych. Byliśmy pod tym względem pionierami wśród stołecznych spółdzielni mieszkaniowych.

Za swoją działalność WSM „Grochów” otrzymała wiele branżowych nagród i wyróżnień.