Władze spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni
Jerzy Ornatowski – Przewodniczący RN
Beata Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego RN
Jerzy Krajewski – Sekretarz RN
Dariusz Gąsecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
Dariusz Płaczkowski – Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej RN
Danuta Jastrzębska – Kloch – Członek Komisji Eksploatacyjnej
Longina Szeliga – Członek Komisji Eksploatacyjnej
Tomasz Olawa – Członek Komisji Eksploatacyjnej
Jacek Jarosławski – Członek Komisji Rewizyjnej
Bożena Szymaniak – Członek Komisji Rewizyjnej
Jarosław Maliszewski – Członek Komisji Rewizyjnej
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w czwartki w godzinach 17 – 18, w siedzibie spółdzielni, pokój nr 16 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej (lipiec–sierpień).

Zarząd Spółdzielni
Waldemar Piwowarski – Prezes Zarządu
Sławomir Kalinowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Barbara Piwowar – Członek Zarządu, Główny Księgowy
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w czwartki, w godzinach 16 – 18, w siedzibie spółdzielni, pokój nr 14.