Władze spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni

1. Gąsecki Dariusz
2. Jaskułowski Wojciech
3. Krajewski Jerzy
4. Kołacz Klaudia
5. Konarzewski Zbigniew
6. Maliszewski Jarosław
7. Pacocha Dorota
8. Pawińska Maria
9. Piwowarski Waldemar s. Leszka
10. Pustkowska Irena
11. Szymaniak Bożena

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Konarzewski
2. Zastępca Przewodniczącego – Bożena Szymaniak
3. Sekretarz – Jerzy Krajewski
4. Przewodniczący Kom.Rew. R.N. – Dariusz Gąsecki
5. Przewodniczący Kom.Ekspl.R.N. – Irena Pustkowska

Zarząd Spółdzielni

Waldemar Piwowarski – Prezes Zarządu
Sławomir Kalinowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Barbara Piwowar – Członek Zarządu, Główny Księgowy
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w czwartki, w godzinach 16 – 18, w siedzibie spółdzielni, pokój nr 14.