Ogłoszenia

Remonty w mieszkaniach

Zarząd WSM „Grochów” przypomina właścicielom mieszkań, że zgodnie z REGULAMINEM PORZĄDKU DOMOWEGO (Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/19) obowiązującym w zasobach Spółdzielni:

  1. O planowanym remoncie mieszkania należy zawiadomić administrację Spółdzielni i sąsiadów określając rodzaj wykonywanych prac i planowany czas trwania remontu;
  2. Remonty połączone z wierceniem, stukaniem itp. mogą odbywać się tylko w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00;
  3. Właściciele mieszkań wykonujący lub zlecający remonty są zobowiązani do zachowania czystości w częściach wspólnych budynków oraz we wnętrzu wind, którymi jest transportowany np. gruz czy materiały budowlane;
  4. Niedopuszczalne jest wyrzucania resztek materiałów budowlanych i innych ciężkich przedmiotów do szybów zsypów śmieciowych;
  5. Odpady budowlane takie jak: gruz, futryny, zdemontowane urządzenia sanitarne itp.  należy wywozić we własnym zakresie. Zabronione jest składowanie tego typu odpadów poremontowych przy klatkach schodowych.  

 WSM „Grochów”


A  P  E  L

W związku z tym, że mieszkamy w budynkach wielorodzinnych o takiej konstrukcji, że słychać dźwięki przenoszące się z mieszkania do mieszkania i między piętrami – apelujemy o przestrzeganie CISZY NOCNEJ obowiązującej w godzinach od 22.00 do 6.00.

Uszanujmy prawo sąsiadów do odpoczynku, po całym dniu – często – ciężkiej, stresującej pracy. Bądźmy dla siebie dźwiękowo życzliwi, to naprawdę nic nas nie będzie kosztowało!

Postarajmy o to, aby zamieszkiwanie w bloku stało się przykładem dobrosąsiedzkich, przyjaznych relacji.

WSM „Grochów”